340, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ
02923 887 957
Tư vấn sản phẩm : 0933 806 618
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 957
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật