340, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ
02923 887 957
Tư vấn sản phẩm : 0933 806 618
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 971
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Phạm Quốc Huy
Nhóm trưởng TN-ĐK-SMRM
IMAGE
Trần Quốc Hận
Trưởng phòng kinh doanh – Kim nhóm trưởng Bus
IMAGE
Nguyễn Hoàng Lâm
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Thạch Thanh Vũ
Nhóm trưởng TN-ĐK-SMRM
Phòng dịch vụ
IMAGE
Thái Phúc Nguyễn
Phụ trách phụ tùng
IMAGE
Trần Chí Thương
Trưởng nhóm tư vấn dịch vụ
IMAGE
Nguyễn Quốc Bình
Phó phòng dịch vụ phụ tùng